วิธีออมเงินสำหรับคนอยากลงทุน

เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงานหลาย ๆ คนก็คงอยากจะมีเงินเก็บไว้ลงทุนทำอะไรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล่นหุ้นหรือเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต  บางครั้งการเล่นพนันออนไลน์ก็เป็นแหล่งรายได้ที่ดี แต่ก็ควรจะมีเงินสำรองที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์ เงินจำนวนนี้ควรจะเป็นเงินเย็น  คือเงินที่ไม่มีต้นทุนไม่ได้มาจากการกู้ยืมที่ต้องจ่ายดอกเบี้ย  เป็นเงินที่ไม่ต้องใช้เวลาปกติ  เงินที่ไม่มีภาระ  วิธีที่จะได้เงินเย็นมาลงทุนเราจะต้องเรียนรู้การออมเงินที่ทำผลกำไรได้เร็วและมีความเสี่ยงต่ำ

จัดสรรเงินออมเป็นสัดส่วน ก่อนที่จะเริ่มต้นออมเงินควรจะจัดเงินออมเป็น 3 ส่วน  ที่จะมีหน้าที่ต่างกันไป

ส่วนแรก ออมเพื่อใช้จ่าย  เป็นเงินที่เก็บไว้ใช้จ่ายเวลาที่อยากซื้อหรืออยากได้อะไรก็สามารถนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้ได้ทันที

ส่วนที่สอง ออมเผื่อฉุกเฉิน  เมื่อมีรายจ่ายมากเกินกว่าปกติจึงนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้   เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 3 เดือน

ส่วนที่สาม เพื่อการลงทุน  ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี   และไม่ดึงเงินส่วนนี้ออกมาใช้  เหมาะกับเงินเย็นที่จะนำไปลงทุนต่อยอดให้เกิดกำไรในระยะยาวหรือนำไปออมแบบอื่น ๆ  ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าออมทรัพย์ทั่วไป

ออมผ่านกองทุนรวม สำหรับผู้ที่ตั้งใจฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์แบบไม่ถอน  อาจจะขยับขยายเพิ่มผลตอบแทนที่ดีกว่าคือการนำเงินออมไว้ในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ  มีสภาพคล่องสูงที่สูง  เช่น  กองทุนรวมตลาดเงินกองทุนพันธบัตรระยะสั้น  ฯลฯ  เลือกกองทุนที่มีนโยบายรักษาการต้นถึงจะให้ผลตอบแทนเพียง 1.5 ถึง 2 % ต่อปี  แต่ก็ยังสูงกว่าการฝากบัญชีออมทรัพย์ปกติที่ให้กำไรเพียง 0.5 %ต่อปี  กองทุนรวมที่ให้เงินปันผลที่จะได้รับทั้งเงินออมและเงินปันผลไว้สำหรับใช้จ่าย  และอีกส่วนหนึ่งก็คือผลประโยชน์จากกองทุนรวมก็คือกำไรที่ได้จากกองทุนไม่ต้องนำไปเสียภาษี  ยกเว้นเงินปันผลที่จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 10%  ซึ่งนำมาหักลดหย่อนภาษีในปีที่รับเงินได้ถือว่าเป็นการออมที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมาก

ออมหุ้นกู้บริษัทเอกชน หุ้นกู้เป็นอีกแบบหนึ่งของตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชนถือเป็นการลงทุนให้บริษัทเอกชนกู้ยืมเงินในระยะยาว  ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยกู้ยืมตามจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ตามสัญญา   ซื้อขายผ่านธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทความเสี่ยงก็จะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ต้องการกู้  ระยะเวลา  และดอกเบี้ยตลาด เพียงแค่มีวินัยและมุ่งมั่นในการออม   เป้าหมายที่จะสะสมเงินเย็นเพื่อที่จะนำมาใช้ลงทุนในอนาคตก็อยู่ไม่ไกลเกิน

ออมด้วยทองคำ การออมโดยการซื้อทองคำเก็บไว้เป็นทางเลือกที่ดีเพราะปกติจะมีมูลค่าสูงระยะยาว  และหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อซื้อในราคาที่ไม่แพงเกินไปและเก็บไว้เป็นเวลานาน ๆ ได้   ไม่ควรซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นเพราะมีความเสี่ยงที่จะเสียมากกว่าจะได้กำไร